โหงวเฮ้งใบหน้า 2024 ‘ โหงวเฮ้ง ‘ ศาสตร์ปรับรูปหน้าให้ชีวิตดีต้อนรับปีมังกร

โหงวเฮ้งใบหน้า 2024

โหงวเฮ้งใบหน้า 2024 การทำหัตถการเสริมความงามโดยการใช้ฟิลเลอร์ โบท็อก ร้อยไหม จึงเป็นทางเลือกที่ดี และได้รับความนิยมมากขึ้น สามารถช่วยแก้ไขโหงวเฮ้งบนใบหน้าได้ คนไข้สามารถเลือกฉีดปรับแต่งในจุดต่าง ๆ ที่บกพร่องให้ดีขึ้น สวยงามขึ้น โดยที่ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น และหากไม่ชอบก็สามารถแก้ไขได้ง่าย

ตำแหน่ง สิบสองวัง นี้ สามารถอ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับแต่ละวังบนใบหน้าได้โดยตรง ดังนี้

1.วังอาชีพ
-อยู่กึ่งกลางหน้าผาก เป็นเครื่องหมายของความสำเร็จในอาชีพ และตำแหน่งทางสังคม
-วังอาชีพที่เป็นมงคล คือ หน้าผากกว้าง ไร้ริ้วรอย กลมกลึง ผุดผ่อง สดใสกระจ่าง บ่งชี้ถึงอาชีพที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จ ได้ตำแหน่งและมีเกียรติทางสังคม
-วังอาชีพที่เป็นเครื่องหมายอัปมงคล คือบุ๋ม จม แคบ เต็มไปด้วยริ้วรอย หมองคล้ำ ดำ เป็นเครื่องหมายของการขาดแรงผลักดันและความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลต่อความล้มเหลวในอาชีพ

2.วังบุพการี
-อยู่ด้านซ้ายและขวาของหน้าผาก บ่งชี้ถึงสุขภาพและ ความสัมพันธ์ของพ่อและแม่
-วังบุพการีมงคล สดใส แวววาว กว้าง และมีเนื้อ บ่งชี้ว่าพ่อแม่สุขภาพดี รักกันดี และจะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคุณพ่อคุณแม่
-วังบุพการีที่แคบ มีผมปกคลุม จม มีเส้น รอยย่น ริ้วรอยพาดผ่าน แสดงถึงวังบุพการีอัปมงคล บ่งชี้ถึงการที่พ่อแม่สุขภาพไม่ดี เข้ากันไม่ได้ และไม่สามารถคาดหวังความช่วยเหลือจากพ่อหรือแม่ได้

3.วังชีวิต
-อยู่กึ่งกลางหว่างคิ้ว เป็นวังที่สำคัญยิ่ง บ่งถึงพลังโชคลาภ อาชีพ และความช่วยเหลือ
-วังชีวิตที่ดี ต้องราบเรียบ สดใส เปล่งประกาย กว้างเท่ากับสองนิ้วมือ (นิ้วชี้และนิ้วกลาง) วังชีวิตกว้างเท่าใด คนนั้นจะมีเกียรติยศ มีอำนาจ และตำแหน่งทางสังคม
-วังชีวิตที่ไม่ดี มักแคบ หมองคล้ำ แห้ง หรือเป็นหลุม จม มีริ้วรอยพาดผ่าน บ่งชี้ถึงปัญหาด้านการเงิน สุขภาพ คดีความ เจ็บป่วย ยากลำบาก ก้าวหน้าในอาชีพได้ยาก

4.วังเดินทาง
-อยู่ที่ขมับทั้งสองข้าง บ่งชี้ถึงการเดินทางมากน้อยในชีวิต และจะมีโชคดีจากการเดินทางหรือไม่
-วังเดินทางที่ดีต้องกว้าง สดใส เต็ม และมีเนื้อ ราบเรียบปราศจากเส้นหรือริ้วรอยพาดผ่าน ไม่มีผมปกคลุม การเดินทางในแต่ละครั้งจะได้ผลดีทั้งทางวัตถุและทางจิตใจ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
-ประสบความสำเร็จในอาชีพ และความรักจากสถานที่ห่างไกลจากบ้านเกิด
-วังเดินทางที่ไม่ดี จะจม หมองคล้ำ มีริ้วรอย มีผมปกคลุม บ่งชี้ถึงเรื่องเดือดร้อน และ โชคร้ายจากการเดินทาง ทั้งเสียทรัพย์ เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ

5.วังพี่น้อง
-อยู่ที่คิ้ว บ่งชี้ถึงพี่น้องและความสัมพันธ์
-คิ้วยาว งามสง่า เป็นมัน คนนั้นจะมีพี่น้องดี ช่วยเหลือกัน ต่างก็ประสบความสำเร็จในอาชีพ
-คิ้วยุ่งเหยิง กระจัดกระจาย บาง สองข้างไม่เหมือนกัน สั้น และขาด ความสัมพันธ์ระหว่างกันจะยุ่งยากและเย็นชา มีแนวโน้มีปัญหากัน ไม่สามารถขอความช่วยเหลือกันและกันได้

6.วังทรัพย์สิน
-อยู่ที่ตา บ่งชี้ถึงบริมาณทรัพย์สินที่ได้เป็นเจ้าของ
-ตาที่มีลักษณะเป็นมงคล ตาดำใหญ่ และสายตาคม คนนั้นได้จะโชคดีในทางธุรกิจ และเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
-ตาที่อัปมงคล หมายถึงสูญเสียทรัพย์สิน มีปัญหาการเงิน ตาอัปมงคลคือ ตาขาวออกสีเหลือง สีแดง ชอบหลบตาไม่กล้าประสานสายตา

7.วังคู่ครอง
-อยู่ที่หางตาถัดจากขมับลงมา บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ และ คุณภาพของการครองคู่ และ ชีวิตครอบครัว
-วังคู่ครองที่ดี จะเต็ม อิ่ม มีเนื้อ สีสดใส ราบเรียบ บ่งชี้ถึงชีวิตคู่ที่ยืนยาวและมีความสุข
-วังคู่ครองที่หมองคล้ำ จม เป็นหลุม มีเส้นพาดผ่าน มีริ้วรอย ไม่ราบเรียบ คนๆนั้นจะแต่งงานยาก หากแต่งแล้วจะไม่มีความสุข (แนะนำให้แต่งงานช้าหรือเลือกคู่ที่อายุห่างมาก)

8.วังบุตรธิดา
-อยู่ที่ใต้ตา บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์และคุณภาพของบุตรธิดา
-วังบุตรธิดาที่เป็นมงคลจะสดใส ราบเรียบ และมีเนื้อ บ่งชี้ถึงการมีลูกที่ดี กตัญญู นำเกียรติภูมิสู่พ่อแม่ตน
-วังบุตรธิดาที่อัปมงคล จะหมองคล้ำ ผิวแห้ง จม เส้นพาดผ่าน บ่งชี้ถึงการไม่มีบุตร หรือไม่ควรคาดหวังความช่วยเหลือ หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับลูก

9.วังสุขภาพ
-อยู่ที่ดั้งจมูก บ่งชี้ถึงสุขภาพ ทางร่างกาย
-วังสุขภาพที่ดีเป็นมงคล คือดั้งจมูกที่สูง ราบเรียบ โด่งและสีสดใส บ่งชี้ถึงสุขภาพที่ดี เข้มแข็ง อดทน และกล้าหาญ
-วังสุขภาพที่อัปมงคล คือดั้งจมูกที่คด มีเส้นพาดผ่าน หมองคล้ำ บ่งชี้ถึงสุขภาพไม่ดี มีโรคเรื้อรังประจำตัว

10.วังมั่งคั่ง
-อยู่ที่ปลายจมูกและปีกจมูก มันเป็นเครื่องหมายของความสามารถในการหาเงินและสะสมความมั่งคั่ง
-วังมั่งคั่งที่ดี ต้องมีปลายจมูกที่เต็ม ใหญ่ กลม และมีเนื้อ และรูจมูกที่มองไม่เห็นได้ง่าย เป็นลักษณะของจมูกที่จะร่ำรวมมาก
-วังมั่งคั่งที่ไม่ดี คือ ปลายจมูกเล็ก แหลม เอียง คด รูจมูกใหญ่ ปีกจมูกแคบ หาเงินได้ไม่พอใช้ จะประสบปัญหาทางการเงินอย่างร้ายแรง ส่งผลต่อชีวิตสมรสที่ไม่มีความสุขด้วย

11.วังสัมพันธภาพ
-อยู่ที่ปาก เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนอื่น
-ปากเป็นสีชมพู หนา และรูปทรงดี บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ และคนรอบตัว
-ปากเบี้ยว เอียง เฉ สีหมองคล้ำ จะมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีทั้งภายในและภายนอกครอบครัว มักทำให้คนอื่นเข้าใจผิด ไม่ด้วยคำพูด ก็การกระทำ มักล่วงเกินคนอื่นโดยไม่ตั้งใจ มีเพื่อนน้อย จึงแนะนำให้ระวังคำพูด คิดก่อนพูดเสมอ

12.วังบริวาร
-อยู่ที่คาง หมายถึงอำนาจ เกียรติยศ ตำแหน่งหน้าที่ และจำนวนคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
-วังบริวารที่ดี คางต้องมีเนื้อ ยาว และยื่นออก จะมีอำนาจสิทธิ์ปกครองและเป็นผู้นำที่มีตำแหน่งและเกียติยศสูง
-วังบริวารที่ไม่ดี คางที่แคบ สั้น บาง แหลม หรืองุ้มเข้า ก็จะให้ผลในทางอัปมงคลในเรื่องของบริวารและตำแหน่งหน้าที่

 

แนะนำช่องทาง ดวงวันนี้ ฤกษ์ดี มีนาคม ฤกษ์ดี ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการค้าขายวันไหนดี กระเป๋าสตางค์สีมงคล สีกระเป๋ามงคล  เช็คดวงวันนี้ล่าสุด : เช็คดวง

ขอขอบคุณพื้นที่ ในการแบ่งปันข้อมูลดีๆให้ทุกท่าน เช็คดวงวันนี้ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ดีมีนาคม ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์บวช สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด คลิก : สถานที่ขอพรสายมู

ดูดวงวันนี้ เช็คดวง เช็คดวงวันนี้ ดวงราศีธนู สีกระเป๋ามงคล ฤกษ์ดี วันฤกษ์ดี สีเล็บมงคล สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด รับชมฟรี ได้ที่นี่ : ดูดวงฟรี

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …