ฤกษ์ออกรถ 2566 มาดูกันเลย ออกรถวันดี ขับขี่ปลอดภัย ตลอดทั้งปี !

ฤกษ์ออกรถ 2566

ฤกษ์ออกรถ 2566 ตรงกับวันไหนบ้าง? ควรรับรถวันไหนดี? สารพัดคำถามยอดฮิตของคนที่วางแผนจะออกรถใหม่ เนื่องจากคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์งามยามดีมาอย่างยาวนาน หากเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมในการทำสิ่งใด จะช่วยเสริมสิริมงคลในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ การออกรถก็เช่นกัน

เดือนมกราคม 2566
ควรออกรถวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566
วันพุธที่ 4 มกราคม 2566
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566
แนะนำให้ออกรถวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
วันศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เดือนมีนาคม 2566
ควรออกรถวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

เดือนเมษายน 2566
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566

เดือนพฤษภาคม 2566
ควรออกรถวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

เดือนมิถุนายน 2566
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566

เดือนกรกฎาคม 2566
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

เดือนสิงหาคม 2566
ควรออกรถวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

เดือนกันยายน 2566
ออกรถวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ดีที่สุด!
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566

เดือนตุลาคม 2566
แนะนำให้ออกรถวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

เดือนพฤศจิกายน 2566
แนะนำให้ออกรถวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

เดือนธันวาคม 2566
ควรออกรถวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566
วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566

 

แนะนำช่องทาง ดวงวันนี้ ฤกษ์ดี มีนาคม 2566 ฤกษ์ดี2566 ฤกษ์เปิดร้าน2566 เปิดกิจการค้าขายวันไหนดี2566 กระเป๋าสตางค์สีมงคล2566 สีกระเป๋ามงคล 2566 เช็คดวงวันนี้ล่าสุด : เช็คดวง

ขอขอบคุณพื้นที่ ในการแบ่งปันข้อมูลดีๆให้ทุกท่าน เช็คดวงวันนี้  ฤกษ์เปิดร้าน 2566 ฤกษ์ดีมีนาคม2566 ฤกษ์สึกพระ2566 ฤกษ์บวช2566 สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด2566 คลิก : ทายนิสัยจากสีที่ชอบ

ดูดวงวันนี้ เช็คดวง เช็คดวงวันนี้ ดวงราศีธนู สีกระเป๋ามงคล 2566 ฤกษ์ดี 2566 วันฤกษ์ดี2566 สีเล็บมงคล2566 สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด 2566 รับชมฟรี ได้ที่นี่ : ดูดวงฟรี

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …