ฤกษ์สร้างบ้าน 2566 เปิดตำรา เริ่มต้นให้ถูก ชีวิตราบรื่น เสริมความสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย ใครกำลังมีแพลนจะปลูกบ้าน สร้างบ้าน ต้องอ่าน!

ฤกษ์สร้างบ้าน 2566

ฤกษ์สร้างบ้าน 2566 ทีมงานเราได้รวบรวม ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ในปี 2566 มาดูกันว่าจะมีช่วงวัน เวลาไหนบ้างของแต่ละเดือนในปีนี้ ที่เหมาะสำหรับใช้ทำพิธีลงเสาเอก ขึ้นบ้านใหม่ เสริมสิริมงคลให้เจ้าของบ้าน และผู้อยู่อาศัย

เดือนกรกฎาคม 2566
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 09.20-10.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.04-11.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.21-07.11 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 09.14-10.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.04-11.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 09.11-10.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 10.56-11.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.36-13.26 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 14.16-15.06 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 08.59-09.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 10.39-11.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.19-13.09 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 13.59-14.49 น. เป็นราชาฤกษ์

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 08.53-09.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 10.38-11.28 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.18-13.08 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 13.58-14.48 น. เป็นราชาฤกษ์

เดือนสิงหาคม 2566

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 10.14-11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 11.59-12.49 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 13.39-14.21 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 08.13-09.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 09.58-10.48 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 11.38-12.28 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 13.18-14.08 น. เป็นราชาฤกษ์

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 08.19-09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 10.04-10.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 11.44-12.34 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 13.24-14.14 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 07.08-07.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 08.53-09.43 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 10.33-11.23 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 12.13-13.03 น. เป็นราชาฤกษ์

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 09.35-10.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 11.14-12.04 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 13.14-14.34 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 15.24-16.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนกันยายน 2566

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 10.04-10.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 11.44-12.34 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 12.37-13.27 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 15.07-15.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.29-07.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 08.14-09.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 10.09-11.04 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 11.59-12.54 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 15.51-16.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.06-07.01 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 07.56-08.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 09.46-10.41 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 11.36-12.31 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 15.28-16.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนตุลาคม 2566

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 07.08-08.03 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 08.58-09.53 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.55-13.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 14.49-15.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.51-07.46 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 09.41-10.36 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.39-13.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 14.29-15.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.08-07.03 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 07.58-08.53 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 11.56-12.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.46-14.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 15.36-16.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 07.59-08.54 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 11.08-12.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.02-13.57 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 14.52-15.47 น. เป็นเทวีฤกษ์

เดือนพฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 07.42-08.37 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 10.57-11.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 12.47-13.42 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 14.37-15.32 น. เป็นเทวีฤกษ์

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 07.16-08.11 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 10.57-11.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 12.16-13.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 14.06-15.01 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 15.56-16.51 น. เป็นราชาฤกษ์

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.19-07.14 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 09.21-10.16 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.11-12.06 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 13.01-13.56 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 14.51-15.46 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 16.08-17.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนธันวาคม 2566

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 09.24-10.19 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 11.14-12.09 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 13.04-15.59 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 14.42-15.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 16.32-17.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 08.59-09.50 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 10.49-11.44 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 12.39-13.34 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 14.19-15.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 16.09-17.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 07.00-07.55 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 08.50-09.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 10.40-11.35 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 12.30-13.25 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 14.20-15.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.55-07.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 08.45-09.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 10.35-11.30 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 12.24-13.20 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 14.15-15.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 

แนะนำช่องทาง ดวงวันนี้ ฤกษ์ดี มีนาคม 2566 ฤกษ์ดี2566 ฤกษ์เปิดร้าน2566 เปิดกิจการค้าขายวันไหนดี2566 กระเป๋าสตางค์สีมงคล2566 สีกระเป๋ามงคล 2566 เช็คดวงวันนี้ล่าสุด : เช็คดวง

ขอขอบคุณพื้นที่ ในการแบ่งปันข้อมูลดีๆให้ทุกท่าน เช็คดวงวันนี้  ฤกษ์เปิดร้าน 2566 ฤกษ์ดีมีนาคม2566 ฤกษ์สึกพระ2566 ฤกษ์บวช2566 สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด2566 คลิก : ฤกษ์ผูกข้อมือ

ดูดวงวันนี้ เช็คดวง เช็คดวงวันนี้ ดวงราศีธนู สีกระเป๋ามงคล 2566 ฤกษ์ดี 2566 วันฤกษ์ดี2566 สีเล็บมงคล2566 สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด 2566 รับชมฟรี ได้ที่นี่ : ดูดวงฟรี

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …