ฤกษ์ย้ายพระเข้าบ้าน 2566 ตำราปฏิทินไทย เลือกวันดี ฤกษ์ดี สุขีทั้งบ้าน !

ฤกษ์ย้ายพระเข้าบ้าน 2566

ฤกษ์ย้ายพระเข้าบ้าน 2566 ถึงแม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ แต่ความเชื่อก็ยังคงฝังรากลึกอยู่ในจิตใจคนไทย และสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เมื่อคิดจะทำการสิ่งใด โดยเฉพาะการทำพิธีมงคล จึงมักถือเรื่องของฤกษ์งามยามดี วันเวลาที่ถูกโฉลก ในการริเริ่มทำกิจการงานต่างๆ

มกราคม

1. วันพุธที่ 4 มกราคม
ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

2. วันศุกร์ที่ 6 มกราคม
ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

3. วันเสาร์ที่ 21 มกราคม
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

4. วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

กุมภาพันธ์

1. วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์
ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

2. วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์
ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

3. วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

4. วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์
ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

มีนาคม

1. วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

2. วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

3. วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม
ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

4. วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม
ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

เมษายน

1. วันเสาร์ที่ 8 เมษายน
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

2. วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน
ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

3. วันจันทร์ที่ 17 เมษายน
ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

พฤษภาคม

1. วันพุธที่ 3 พฤกษภาคม
ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

2. วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤกษภาคม
ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

3. วันอังคารที่ 30 พฤกษภาคม
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

4. วันพุธที่ 31 พฤกษภาคม
ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

มิถุนายน

1. วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน
ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

2. วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

3. วันพุธที่ 14 มิถุนายน
ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

4. วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน
ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

กรกฎาคม

1. วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

2. วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม
ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

3. วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม
ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

4. วันพุธที่ 12 กรกฎาคม
ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

สิงหาคม

1. วันพุธที่ 2 สิงหาคม
ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

2. วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม
ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

3. วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

4. วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม
ผู้ที่เกิดในวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

กันยายน

1. วันเสาร์ที่ 2 กันยายน
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

2. วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน
ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

3. วันอังคารที่ 12 กันยายน
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

4. วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน
ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

ตุลาคม

1. วันพุธที่ 11 ตุลาคม
ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

2. วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

3. วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม
ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

4. วันอังคารที่ 31 ตุลาคม
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

พฤศจิกายน

1. วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน
ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

2. วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน
ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

3. วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

4. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน
ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

ธันวาคม

1. วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม
ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

2. วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

3. วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม
ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

4. วันอังคารที่ 26 ธันวาคม
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่เหมาะกับฤกษ์นี้

 

แนะนำช่องทาง ดวงวันนี้ ฤกษ์ดี มีนาคม 2566 ฤกษ์ดี2566 ฤกษ์เปิดร้าน2566 เปิดกิจการค้าขายวันไหนดี2566 กระเป๋าสตางค์สีมงคล2566 สีกระเป๋ามงคล 2566 เช็คดวงวันนี้ล่าสุด : เช็คดวง

ขอขอบคุณพื้นที่ ในการแบ่งปันข้อมูลดีๆให้ทุกท่าน เช็คดวงวันนี้  ฤกษ์เปิดร้าน 2566 ฤกษ์ดีมีนาคม2566 ฤกษ์สึกพระ2566 ฤกษ์บวช2566 สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด2566 คลิก : ดวงคนเกิดวันที่10

ดูดวงวันนี้ เช็คดวง เช็คดวงวันนี้ ดวงราศีธนู สีกระเป๋ามงคล 2566 ฤกษ์ดี 2566 วันฤกษ์ดี2566 สีเล็บมงคล2566 สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด 2566 รับชมฟรี ได้ที่นี่ : ดูดวงฟรี

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …