ฤกษ์คลอด 2566 ฤกษ์ผ่าคลอด ปีนี้ วันมงคล ฤกษ์คลอด เวลาดี สำหรับลูกรัก

ฤกษ์คลอด 2566

ฤกษ์คลอด 2566 สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เชื่อเรื่องดวงและการดูดวง หรือดูฤกษ์ยามตามหลักโหราศาสตร์ พยากรณ์เทวะมันตรา ย่อมต้องมีคำถามว่า จะคลอดลูกวันไหนดี จึงจะมีดวงสมพงศ์กันทั้งแม่และเด็ก ซึ่งตามหลักการหาฤกษ์คลอดลูกแบบละเอียดแล้ว จำเป็นจะต้องเอาดวงของคุณแม่และคุณพ่อมาประกอบในการพิจารณา

เดือนกรกฎาคม
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม เวลา 07.09 – 15.04 น. ราชาฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีบริวาร ดวงเป็นเจ้าของกิจการ มีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาด ไม่เหน็ดเหนื่อย
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม เวลา 09.11 – 11.30 น. สมโณฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้มักจะชอบความสันโดษ รักความสงบ มีจิตใจดี สนใจในเรื่องปรัชญาศาสนา
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม เวลา 07.30 – 17.35 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม เวลา 06.50 – 16.35 น. เทวีฤกษ์ เด็กเกิดในฤกษ์คลอดนี้มักเป็นเด็กที่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ ไม่เดือดร้อน มีชื่อเสียง มีอำนาจวาสนา

เดือนสิงหาคม
วันพุธที่ 2 สิงหาคม เวลา 06.23 – 14.42 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม เวลา 09.30 – 16.30 น. ราชาฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีบริวาร ดวงเป็นเจ้าของกิจการ มีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาด ไม่เหน็ดเหนื่อย
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม เวลา 06.18 – 18.54 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม เวลา 07.54 – 17.56 น. เทวีฤกษ์ เด็กเกิดในฤกษ์คลอดนี้มักเป็นเด็กที่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ ไม่เดือดร้อน มีชื่อเสียง มีอำนาจวาสนา
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม เวลา 11.06 – 19.06 น. ราชาฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีบริวาร ดวงเป็นเจ้าของกิจการ มีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาด ไม่เหน็ดเหนื่อย

เดือนกันยายน
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน เวลา 07.55 – 18.42 น. ราชาฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีบริวาร ดวงเป็นเจ้าของกิจการ มีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาด ไม่เหน็ดเหนื่อย
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน เวลา 07.15 – 14.18 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน เวลา 08.45 – 19.54 น. ราชาฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีบริวาร ดวงเป็นเจ้าของกิจการ มีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาด ไม่เหน็ดเหนื่อย
วันอังคารที่ 12 กันยายน เวลา 06.24 – 17.54 น. สมโณฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้มักจะชอบความสันโดษ รักความสงบ มีจิตใจดี สนใจในเรื่องปรัชญาศาสนา
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน เวลา 06.42 – 17.42 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง

เดือนตุลาคม
วันพุธที่ 4 ตุลาคม เวลา 08.24 – 16.56 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 07.55 – 18.42 น. เทวีฤกษ์ เด็กเกิดในฤกษ์คลอดนี้มักเป็นเด็กที่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ ไม่เดือดร้อน มีชื่อเสียง มีอำนาจวาสนา
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม เวลา 07.55 – 15.06 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง
วันพุธที่ 18 ตุลาคม เวลา 08.36 – 19.30 น. ราชาฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีบริวาร ดวงเป็นเจ้าของกิจการ มีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาด ไม่เหน็ดเหนื่อย

เดือนพฤศจิกายน
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 09.06 – 15.06 น. ราชาฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีบริวาร ดวงเป็นเจ้าของกิจการ มีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาด ไม่เหน็ดเหนื่อย
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 06.18 – 18.32 น. ราชาฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีบริวาร ดวงเป็นเจ้าของกิจการ มีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาด ไม่เหน็ดเหนื่อย
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน เวลา 06.18 – 19.32 น. เทวีฤกษ์ เด็กเกิดในฤกษ์คลอดนี้มักเป็นเด็กที่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ ไม่เดือดร้อน มีชื่อเสียง มีอำนาจวาสนา
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 09.50 – 18.54 น. สมโณฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้มักจะชอบความสันโดษ รักความสงบ มีจิตใจดี สนใจในเรื่องปรัชญาศาสนา
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 13.06 – 18.54 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง

เดือนธันวาคม
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม เวลา 09.06 – 17.54 น. ราชาฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีบริวาร ดวงเป็นเจ้าของกิจการ มีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาด ไม่เหน็ดเหนื่อย
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม เวลา 08.18 – 17.54 น. เทวีฤกษ์ เด็กเกิดในฤกษ์คลอดนี้มักเป็นเด็กที่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ ไม่เดือดร้อน มีชื่อเสียง มีอำนาจวาสนา
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม เวลา 10.18 – 19.54 น. ราชาฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีบริวาร ดวงเป็นเจ้าของกิจการ มีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาด ไม่เหน็ดเหนื่อย
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม เวลา 05.06 – 17.54 น. เทวีฤกษ์ เด็กเกิดในฤกษ์คลอดนี้มักเป็นเด็กที่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ ไม่เดือดร้อน มีชื่อเสียง มีอำนาจวาสนา

 

แนะนำช่องทาง ดวงวันนี้ ฤกษ์ดี มีนาคม 2566 ฤกษ์ดี2566 ฤกษ์เปิดร้าน2566 เปิดกิจการค้าขายวันไหนดี2566 กระเป๋าสตางค์สีมงคล2566 สีกระเป๋ามงคล 2566 เช็คดวงวันนี้ล่าสุด : เช็คดวง

ขอขอบคุณพื้นที่ ในการแบ่งปันข้อมูลดีๆให้ทุกท่าน เช็คดวงวันนี้  ฤกษ์เปิดร้าน 2566 ฤกษ์ดีมีนาคม2566 ฤกษ์สึกพระ2566 ฤกษ์บวช2566 สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด2566 คลิก : ฤกษ์ดี เดือนมีนาคม

ดูดวงวันนี้ เช็คดวง เช็คดวงวันนี้ ดวงราศีธนู สีกระเป๋ามงคล 2566 ฤกษ์ดี 2566 วันฤกษ์ดี2566 สีเล็บมงคล2566 สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด 2566 รับชมฟรี ได้ที่นี่ : ดูดวงฟรี